På sikt söker vi hitta nytt hem till två bruna vuxna honor, 5 och 3 år gamla. De är som ler och långhalm och måste bo tillsammans. 

Vi har två kattfamiljer i vårt hem och jag har med tiden fått svårt att röra mig. Därför måste jag med sorg i hjärtat begränsa antalet katter hemma.

I båda fallen ovan bör du vara bosatt i Skåne eller i landskap gränsande till Skåne.

Kontakta gärna Ilga för mer info: 046-29 33 05 eller maila ilga@bredband.net

 

 

 

Ibland händer det som inte får hända. Man blir tvungen att hitta ett nytt hem åt sin kära vän. Det är ofta med mycket stor sorg i hjärtat, som man fattar detta beslut. Orsakerna kan vara många, ändrade hemförhållanden, plötslig allergi i familjen eller osämja mellan katterna för att nämna några anledningar.

Jag är behjälplig vid omplacering av Burmor ur min uppfödning och man kan kontakta mig för att höra om det finns någon Burma som är aktuell för omplacering. Ofta är detta av akut karaktär och man gör en god gärning genom att ge en omplaceringsburma ett nytt hem.

 

Kontakta:

Ilga Liljenberg                 tel: 046- 29 33 05              e-post: ilga@bredband.net

 BJÄRRED

 Skåne